Přejít na web www.doo.cz

ANIMÁTORSKÝ KURZ 2024–2026

Spouštíme animátorský kurz pro ročník 2024–2026. | Kurz je pro všechny mladé, kteří se aktivně účastní života své farnosti, nebo by se do této činnosti chtěli zapojit. Je zaměřený na osobní růst animátora, prohloubení jeho vztahu k Bohu, seznámení se s obsahem společenství. | První ročník je zakončený přípravou letních táborů pro děti – animátorská praxe. | Kurz je určen mladým od 16 let do cca 20 let. | Více informací nalezneš na našich webových stránkách www.dcm.doo.cz v záložce „KURZY“. | Po odeslání přihlášky si zkontroluj (i složku se spamem, rádo to tam padá), zda ti přišel potvrzující e-mail. V opačném případě nám napiš na stara.ves@doo.cz nebo dcm@doo.cz. Díky!

Akce začíná 1.9.2024.

Registrace probíhá od 8. 4. 2024 00:01 do 1. 9. 2024 23:59

Počet přihlášek je omezen na 30 + 10 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 18 přihlášek.


Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.