Přejít na web www.doo.cz

ANIMÁK | jaro 2024

Chceš zažít atmosféru animátorského kurzu? Prožít čas s Bohem? Získat nové přátele? Přijeď na ANIMÁK! | Budeme se na tebe těšit o víkendu 3.–5. května 2024 na diecézním středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Akce je určena mladým ve věku 13 - 15 let. | Cena za víkend: 550,- / 500,- členové AI | Více informací na dcm.doo.cz/akce. | UPOZORNĚNÍ: Nezapomeň si zkontrolovat, zda ti přišel potvrzovací e-mail (koukni i do spamu), v opačném případě tvá přihláška pravděpodobně nebyla odeslána. Díky!

Akce začíná 3.5.2024.

Registrace probíhá od 19. 3. 2024 10:00 do 29. 4. 2024 23:59

Počet přihlášek je omezen na 30.
Aktuálně evidujeme 21 přihlášek.


Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.