Přejít na web www.doo.cz

TÁBOR PRO TEENAGERY | DSM Stará Ves nad Ondřejnicí

Tábor je určen všem teenagerům (od ukončené 6. do 9. třídy ZŠ). Bude se konat na diecézním středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 15.–21. července 2024. | Cena tábora činí 2000,- / 1900,- pro členy AI, sleva na druhého sourozence 500,-. | Další informace najdete na dcm.doo.cz/akce. | DŮLEŽITÉ: Po přijetí přihlášky Vám přijde automatický potvrzující e-mail (zkontrolujte si prosíme i složku se spamem). Pokud se tak nestane, kontaktujte nás na stara.ves@doo.cz.

Akce začíná 15.7.2024.

Registrace probíhá od 12. 2. 2024 00:01 do 15. 6. 2024 23:59

Počet přihlášek je omezen na 29 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 32 přihlášek.

Aktuálně se můžete přihlásit pouze jako náhradník.

Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.