Přejít na web www.doo.cz

Přihláška k formací ministrantů 2023/2024 farnosti Hnojník

Pro koho a proč děláme tato setkání: • pro kluky, kteří navštěvují mateřskou školu (od 5 let) a 1. až 9. třídu Základní školy • aby kluci na prvním místě budovali živý vztah k Bohu • seznámili se a pochopili liturgii mše sv., a uměli ji prožívat ve svém osobním životě • aby si prohloubili znalosti o křesťanství (katolictví) skrze Písmo svaté a tradici církve • aby tvořili společenství a učili se vztahu k farní rodině • chtěli bychom, aby mše sv. byla důstojně slavena a nebyla jen „splněním si nedělní povinnosti“, ale vyjádření našeho vztahu k Bohu Pro letošní školní rok budou ministrantské schůzky v pátky a to v 16:45 hod co 14 dní, tudíž sudé týdny. Začínáme 22. září 2022

Akce začíná 11.9.2023.

Registrace probíhá od 8. 9. 2023 00:01 do 1. 12. 2023 23:59


Římskokatolická farnost Hnojník, IČ 60801972, se sídlem 739 53, Hnojník 43, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.hnojnik@doo.cz