Přejít na web www.doo.cz

Příměstský tábor 2023

Příměstský tábor 2023 Termín: 10. 7. - 14. 7. 2023, Stará fara, Frýdek Pro děti od 6 do 13 let Cena: 800,-Kč za celý tábor, 180,-Kč za jednotlivé dny Do Poznámky, kterou je nutné vyplnit, uveďte dny, kdy bude dítě na táboře (př.: Po, St, Pá) a zda budete dítě z tábora vyzvedávat. Začátek: každý den mší svatou v 8.00 hodin Konec: každý den v 17.00 hodin

Akce začíná 11.5.2023.

Registrace probíhá od 14. 5. 2023 00:01 do 2. 7. 2023 23:59

Počet přihlášek je omezen na 40.
Aktuálně evidujeme 34 přihlášek.


Římskokatolická farnost Frýdek, IČ 60801930, se sídlem Mariánské náměstí 145, 73801 Frýdek-Místek, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.frydek@doo.cz