Přejít na web www.doo.cz

Farní zájezd do Polska 2023

Budeme bydlet v Mariapoli Fiore v obci Tzcianka, (Mazoviecké vojvodství) a na programu je hlavně být spolu, odpočinek a také nějaké nějaké výlety do okolí. Chtěli bychom se podívat do Varšavy- Wilanowa, kde je královský zámek, krásný park a hned v sousedství Bazilika Boží prozřetelnosti, pak je v plánu navštívit Kazimierz Dolny - malebné městečko s krásným prostředím, blízko ubytování je také Mariánský poutní kostel Gorki a pro zájemce bude možno poslechnou klavírní koncert Šopénovských děl od tamější profesionální umělkyně. Věřím, že si to všichni náramě užijeme. Cena ce 7.000,- Kč

Akce začíná 15.5.2023.

Registrace probíhá od 1. 3. 2023 01:00 do 30. 4. 2023 23:59


Římskokatolická farnost Karviná, IČ 45239207, se sídlem Pivovarská 2/1, 73301 Karviná, Fryštát, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.karvina@doo.cz