Přejít na web www.doo.cz

TÁBOR PRO KLUKY A HOLKY | DSM Stará Ves nad Ondřejnicí

Tábor pro kluky a holky je určen dětem ukončené 3. - 5. třídy ZŠ. Bude se konat na diecézním středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 3.–9. července 2023. | Cena tábora činí 2 000,- / 1 900,- pro členy AI, sleva na druhého sourozence je 500,- Kč. | Další informace najdete na dcm.doo.cz/akce. | DŮLEŽITÉ: Po přijetí přihlášky Vám přijde automatický potvrzující e-mail (zkontrolujte si prosíme i složku se spamem). Pokud se tak nestane, kontaktujte nás na stara.ves@doo.cz.

Akce začíná 3.7.2023.

Registrace probíhá od 10. 2. 2023 00:01 do 15. 6. 2023 23:59

Počet přihlášek je omezen na 25 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 9 přihlášek.Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.