Přejít na web www.doo.cz

Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem

Místo konání: Exerciční dům v Českém Těšíně. Účastnický poplatek: 350 Kč. Ubytování a strava: 1 920 Kč (hradí se Exercičnímu domu). Do poznámky uveďte další požadavky na ubytování: samostatný pokoj, pokoj blízko WC apod.

Akce začíná 19.1.2023.

Registrace probíhá od 19. 8. 2022 00:01 do 8. 1. 2023 23:59

Počet přihlášek je omezen na 20 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 3 přihlášek.
Biskupství ostravsko-opavské, IČ 654 68 953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných biskupstvím, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě požadavků a ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín. Biskupství jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je: Lexius advokáti s.r.o. IČO: 046 66 933 Sídlo: Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 – Podolí Pobočka: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice Odpovědná osoba: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát Kontaktní údaje pověřence Adresa: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice E-mail: gdpr@lexius.cz Telefon: + 420 703 142 855 ID datové schránky: kz73igd