Přejít na web www.doo.cz

Přihláška na náboženství 2022-2023 v ŘKF Karviná v CZ i PL jazyce

Vyplněním následujícího formuláře přihlašujete závazně své dítě k výuce náboženství (ročníky 1-9) ve školním roce 2022-2023. Rozvrh hodin je už k dispozici na nástěnkách u kostela a nebo na elektronických médiích naší farnosti

Akce začíná 19.9.2022.

Registrace probíhá od 12. 8. 2022 15:57 do 30. 11. 2022 23:58


Římskokatolická farnost Karviná, IČ 45239207, se sídlem Pivovarská 2/1, 73301 Karviná, Fryštát, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.karvina@doo.cz