Přejít na web www.doo.cz

Přihláška do náboženství ve školním roce 2022/2023

Výuka náboženství v naší farnosti se vyučuje na školách v Hnojníku (polská a česká), Třanovicích a Komorní Lhotce. Nauku vyučuje Mgr. Mons. Rudolf Sikora, farář (3. třídy - příprava k 1. sv. přijímání, 8.-9. třída na polské škole v Hnojníku), Mgr. Růžena Rylková, ostatní třídy

Akce začíná 1.9.2022.

Registrace probíhá od 1. 7. 2022 00:01 do 1. 1. 2023 23:59


Římskokatolická farnost Hnojník, IČ 60801972, se sídlem 739 53, Hnojník 43, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.hnojnik@doo.cz