Přejít na web www.doo.cz

Vysokoškolský POSSIBLE

Zveme tě na VYSOKOŠKOLSKÝ POSSIBLE, jehož podtématem je refresh. A přesně o tom to bude. | Více informací: dcm.doo.cz/akce/possible-pro-vysokoskolaky-509 | UPOZORNĚNÍ: Nezapomeň si zkontrolovat, zda ti přišel potvrzovací e-mail (koukni i do spamu), v opačném případě tvá přihláška pravděpodobně nebyla odeslána. Díky! | Moc se těší tým DSM.

Akce začíná 28.6.2022.

Registrace probíhá od 31. 5. 2022 00:01 do 24. 7. 2022 23:59

Počet přihlášek je omezen na 20 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 6 přihlášek.


Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.