Přejít na web www.doo.cz

Příměstský tábor 2022

Příměstský tábor 2022 Termín: 11. 7. - 15. 7. 2022, Stará fara, Frýdek Pro děti od 6 do 12 let Cena: 730,-Kč za celý tábor, 150,-Kč za jednotlivé dny Do Poznámky, kterou je nutné vyplnit, uveďte dny, kdy bude dítě na táboře (př.: Po, St, Pá) a zda budete dítě z tábora vyzvedávat. Začátek: každý den mší svatou v 8.00 hodin Konec: každý den v 17.00 hodin

Akce začíná 11.7.2022.

Registrace probíhá od 8. 5. 2022 00:01 do 3. 7. 2022 23:59

Počet přihlášek je omezen na 40.
Aktuálně evidujeme 17 přihlášek.


Římskokatolická farnost Frýdek, IČ 60801930, se sídlem Mariánské náměstí 145, 73801 Frýdek-Místek, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.frydek@doo.cz