Přejít na web www.doo.cz

Farní tábor 2022 - Poslední strážci západu

Farní tábor 2022 - Poslední strážce západu Termín: 18. 8. - 27. 8. 2022, Louka Nadějov, Fulnek Cena: 2.500,-Kč, pro druhé a další dítě z rodiny 2.200,-Kč Věk: 9 - 16 let Přihlašování: Pouze elektronicky do 3. 7. 2022

Akce začíná 18.8.2022.

Registrace probíhá od 1. 5. 2022 00:01 do 3. 7. 2022 23:59

Počet přihlášek je omezen na 35 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 25 přihlášek.


Římskokatolická farnost Frýdek, IČ 60801930, se sídlem Mariánské náměstí 145, 73801 Frýdek-Místek, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.frydek@doo.cz