Přejít na web www.doo.cz

Tábor pro kluky a holky na DSM ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Tábor pro kluky a holky je určen dětem ukončené 3. - 5. třídy ZŠ. Bude se konat na diecézním středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 4. - 10. července 2022. -- Cena tábora činí 1 400,- / 1 300,- pro členy AI. -- Plakát a informace najdete na dcm.doo.cz/akce. -- Po přijetí přihlášky Vám přijde automatický potvrzující e-mail (zkontrolujte si prosíme i složku se spamem). Pokud se tak nestane, kontaktujte nás na stara.ves@doo.cz.

Akce začíná 4.7.2022.

Registrace probíhá od 10. 2. 2022 00:01 do 31. 5. 2022 23:59

Počet přihlášek je omezen na 29 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 20 přihlášek.


Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.