Přejít na web www.doo.cz

FILMOVÝ VÍKEND

Zveme tě na FILMOVÝ VÍKEND na středisku pro mládež. Čeká tě dobrá společnost, kvalitní kinematografické kousky, dobrý popcorn i možnost duchovního prožitku. -- 18. - 20. 2. 2022 -- Podrobné a aktuální informace najdeš na dcm.doo.cz/akce/filmovy-vikend-495. -- UPOZORNĚNÍ: Nezapomeň si zkontrolovat, zda ti přišel potvrzovací e-mail (mrkni i do spamu apod.), v opačném případě tvá přihláška nebyla odeslaná. Děkujeme. -- Těší se tým DSM!

Akce začíná 18.2.2022.

Registrace probíhá od 7. 1. 2022 19:41 do 13. 2. 2022 23:59

Počet přihlášek je omezen na 30.
Aktuálně evidujeme 13 přihlášek.


Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.