Přejít na web www.doo.cz

Zimní víkendovka dětí 2022

Zimní víkendovka farnosti Frýdek pro děti od 6 do 12 let Cena: 450,-Kč Termín: 28. - 30. 1. 2022 Komunitní centrum Klášter, Jeseník nad Odrou-Blahutovice Ukončení: 30. 1. Téma: Vzhůru za dobrodružstvím Kontakt: Lucie Minářová, tel. 608 883 296 email: lucie.minarova@gmail.com

Akce začíná 28.1.2022.

Registrace probíhá od 10. 1. 2022 00:01 do 23. 1. 2022 23:59

Počet přihlášek je omezen na 20 + 2 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 8 přihlášek.


Římskokatolická farnost Frýdek, IČ 60801930, se sídlem Mariánské náměstí 145, 73801 Frýdek-Místek, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.frydek@doo.cz