Přejít na web www.doo.cz

Kurz pro varhaníky

Kurz se uskuteční 22. ledna 2022 od 9 do 15 hodin v budově Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě (Beethovenova 235/1, 746 01 Opava). Kurz nabídne vzdělávání v oblasti hudební teorie (dopolední část) a varhanní praxe v malých skupinkách u varhan (odpolední část). Do poznámky prosím uveďte, do jaké skupiny (úrovně) chcete být v bloku hudební teorie zařazeni: HT I = začátečník (intervaly – rozdělení, praktické cvičení – tvorba a poznávání intervalů sluchem; stupnice – rozdělení, složení stupnic, kvintkvartový kruh, tónický kvintakord), nebo HT II = pokročilý (rozdělení a stavba akordů; trojzvuky – druhy, obraty, poloha, praktické cvičení; čtyřzvuky – druhy, obraty, praktické cvičení).

Akce začíná 22.1.2022.

Registrace probíhá od 10. 1. 2022 10:20 do 21. 1. 2022 23:59


Biskupství ostravsko-opavské, IČ 654 68 953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných biskupstvím, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Biskupství jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je: Lexius advokáti s.r.o. IČO: 046 66 933 Sídlo: Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 – Podolí Pobočka: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice Odpovědná osoba: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát Kontaktní údaje pověřence Adresa: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice E-mail: gdpr@lexius.cz Telefon: + 420 703 142 855 ID datové schránky: kz73igd