Přejít na web www.doo.cz

Kněžské exercicie (24.-29.4.) - P. Vojtěch Kodet o.Carm

Exercicie pro kněze v době Velikonoční - srdečně zveme všechny kněze na exercicie, doprovázet Vás bude P. Vojtěch Kodet o.Carm. Začátek v neděli Božího milosrdenství 24.4.2022 v podvečer, konec v pátek 29.4.2022 po obědě. Cena s ubytováním a stravou v exercičním domě Český Těšín: 3500,- Kč

Akce začíná 24.4.2022.

Registrace probíhá od 22. 11. 2021 21:40 do 19. 4. 2022 12:00

Počet přihlášek je omezen na 25 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 3 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz