Přejít na web www.doo.cz

Přehled aktivních přihlášek

Přihláška k formací ministrantů 2023/2024 farnosti Hnojník (11.9.2023)zajišťuje Farnost Hnojník
Kurz Společná cesta * pro manželské páry (8.12.2023)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Přihláška na náboženství 2023-2024 v ŘK Farnosti Karviná v českém i polském jazyce (11.9.2023)zajišťuje Farnost Karviná
Pomoc se službami ve farnosti (31.3.2023)zajišťuje Farnost Frýdek
Kurz vedení diskuze metodou Filosofie pro děti (31.1.2024)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Kurz Dobrého Pastýře 20.1. – 21.1. 2024 1.část a 16.3. – 17.3.2024 2. část (20.1.2024)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Panel k tématu LGBTQ+ (20.1.2024)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem (22.2.2024)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum v Exercičním domě v Českém Těšíně
Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada (21.2.2024)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Svátost smíření v dnešní době (24.2.2024)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Velikonoc III (28.2.2024)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Metodika k encyklice Laudato si’ (11.4.2024)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Kostel v naší obci (23.4.2024)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum