Přejít na web www.doo.cz

Přehled aktivních přihlášek

Další témata - synoda (28.5.2022)zajišťuje Farnost Frýdek
ANIMÁTORSKÝ KURZ 2022-2024 (1.9.2022)zajišťuje Anima Iuventutis
Přihláška do výuky náboženství pro školní rok 2022/2023 (6.6.2022)zajišťuje Farnost Frýdek
Skrytý potenciál smíšených skupin (20.9.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Metodický den pro vyučující náboženství (22.9.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Karviná - Biřmování 2022 - 2023 (4.11.2022)zajišťuje Farnost Karviná
Výchova v kontextu společnosti a náboženství (8.10.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Přihláška na náboženství 2022-2023 v ŘKF Karviná v CZ i PL jazyce (19.9.2022)zajišťuje Farnost Karviná
Výchova v kontextu společnosti a náboženství (22.10.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Když děti v náboženství zlobí... (25.10.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Spiritualita a duchovní život křesťana (5.11.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Vánoc - základní řada (9.11.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Konference Digitalizace (12.11.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Vánoc II (16.11.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Výchova v kontextu společnosti a náboženství (26.11.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Spiritualita a duchovní život křesťana (3.12.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Přihláška do náboženství ve školním roce 2022/2023 (1.9.2022)zajišťuje Farnost Hnojník
Výchova v kontextu společnosti a náboženství (21.1.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Katecheze v evangelizačním poslání církve (28.1.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Vzdělávání jako celistvý proces (18.2.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada (1.3.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Vzdělávání jako celistvý proces (4.3.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Velikonoc II (8.3.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Vzdělávání jako celistvý proces (18.3.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum