Přejít na web www.doo.cz

Přehled aktivních přihlášek

Srdce Ježíšovo spáso důvěřujících Tobě* o.Sebastian Jarczyk /polsky/ (2.3.2024)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Poselství křesťanských Velikonoc III (28.2.2024)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Kurz Katecheze Dobrého Pastýře 16.3. – 17.3.2024 2. část (16.3.2024)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Metodika k encyklice Laudato si’ (11.4.2024)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Kostel v naší obci (23.4.2024)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Jednodenní duchovní obnova se sv. Šarbelem * doprovází o. Jan Wojnar - kopie (27.4.2024)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Přihláška ke svátosti biřmování (27.1.2024)zajišťuje Farnost Hnojník
Lectio divina s modlicím se Ježíšem (10.5.2024)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
TÁBOR PRO KLUKY A HOLKY | DSM Stará Ves nad Ondřejnicí (1.7.2024)zajišťuje Anima Iuventutis
TÁBOR PRO TEENAGERY | DSM Stará Ves nad Ondřejnicí (15.7.2024)zajišťuje Anima Iuventutis