Přejít na web www.doo.cz

Jednodenní DO v tichu - Sv. Jan od Kříže

Jednodenní duchovní obnova v tichu. Program je od 9:00 do 18:00, obsahuje přednášky, čas pro rozjímání, mši svatou, příležitost ke zpovědi, adoraci + také přestávky na oběd a večeři. Tématem je tentokrát: Svatý Jan od Kříže. Doprovázet Vás bude: P. Norbert Žuška o.Carm Cena: 350,- Kč

Akce začíná 11.12.2021.

Registrace probíhá od 18. 6. 2021 13:45 do 7. 12. 2021 12:00

Počet přihlášek je omezen na 25 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 4 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz