Přejít na web www.doo.cz

Příměstský tábor 2021

Příměstský tábor 2021 Termín: 12. 7. - 16. 7. 2020, Stará fara, Frýdek Cena: 730,-Kč za celý tábor, 150,-Kč za jednotlivé dny Do Poznámky, kterou je nutné vyplnit, uveďte dny, kdy bude dítě na táboře (př.: Po, St, Pá) a zda budete dítě z tábora vyzvedávat.

Akce začíná 12.7.2021.

Registrace probíhá od 7. 6. 2021 00:01 do 2. 7. 2021 23:59

Počet přihlášek je omezen na 40.
Aktuálně evidujeme 14 přihlášek.


Římskokatolická farnost Frýdek, IČ 60801930, se sídlem Mariánské náměstí 145, 73801 Frýdek-Místek, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.frydek@doo.cz