Přejít na web www.doo.cz

Farní tábor 2021 - Deus vult!

Farní tábor 2021 - Deus vult! Termín: 26. 7. - 5. 8. 2021, TZ Železná, Vrbno pod Pradědem Cena: 2.300,-Kč, pro druhé a další dítě z rodiny 2.100,-Kč Věk: 9 - 16 let Přihlašování: Pouze elektronicky do 22. 6.2021

Akce začíná 26.7.2021.

Registrace probíhá od 31. 5. 2021 00:01 do 22. 6. 2021 23:59

Počet přihlášek je omezen na 45 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 19 přihlášek.


Římskokatolická farnost Frýdek, IČ 60801930, se sídlem Mariánské náměstí 145, 73801 Frýdek-Místek, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.frydek@doo.cz