Přejít na web www.doo.cz

Karviná - ministrantský tábor 2021

Ministrantský tábor pro kluky od oltáře a ty, kteří by se chtěli k ním přidat :) se uskuteční ve dnech od 07.08. do 14.08.2021 v domě PZKO v Milíkově.

Akce začíná 7.8.2021.

Registrace probíhá od 3. 5. 2021 18:00 do 30. 6. 2021 23:59

Počet přihlášek je omezen na 29 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 16 přihlášek.


Římskokatolická farnost Karviná, IČ 45239207, se sídlem Pivovarská 2/1, 73301 Karviná, Fryštát, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.karvina@doo.cz