Přejít na web www.doo.cz

POSSIBLE 2021 pro středoškoláky

Ahoj! Zveme Tě na akci POSSIBLE, která je určena pro mladé z naší diecéze. Letos se uskuteční v termínu (pro středoškoláky) od 2.-8.8.2021 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Cena setkání: 1000 Kč / členové AI 900 Kč Kapacita je omezená, proto neváhej a přihlašuj se! Těšíme se na setkání!

Akce začíná 2.8.2021.

Registrace probíhá od 25. 3. 2021 12:00 do 15. 7. 2021 23:00

Počet přihlášek je omezen na 40 + 10 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 23 přihlášek.Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.