Přejít na web www.doo.cz

Karviná - farní tábor 2021

Letní farní tábor na který zveme děti od 1. do 9. tř. ZŠ se uskuteční ve dnech od 17.07. do 24.07.2021 v Travné (část obce Javorník).

Akce začíná 14.7.2021.

Registrace probíhá od 1. 3. 2021 18:00 do 31. 5. 2021 23:59

Počet přihlášek je omezen na 29 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 32 přihlášek.

Aktuálně se můžete přihlásit pouze jako náhradník.

Římskokatolická farnost Karviná, IČ 45239207, se sídlem Pivovarská 2/1, 73301 Karviná, Fryštát, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.karvina@doo.cz