Přejít na web www.doo.cz

Duchovní obnova pro muže (15.-17.10.) - doprovází P. Józef Gruba SAC

Exerciční dům Český Těšín zařazuje do své nabídky duchovní obnovu vyhrazenou jen pro muže. Termín: 15.-17.10.2021. Doprovázet vás bude P. ThLic. Mgr. Józef Gruba SAC. Začínáme páteční večeří, končíme v neděli po obědě. Cena s ubytováním a stravou: 1580,- Kč. Informace: exercicnidumceskytesin.cz , mail: ed.ceskytesin@doo.cz

Akce začíná 15.10.2021.

Registrace probíhá od 28. 2. 2021 12:50 do 12. 10. 2021 12:00

Počet přihlášek je omezen na 30 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 1 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz