Přejít na web www.doo.cz

Duchovní obnova "Pane, nauč nás modlit se" (18.-20.6.) - doprovází P. Jan David, SAC

Duchovní obnova pro všechny v exercičním domě Český Těšín, v termínu 18. - 20. června 2021. Tématem je citát z Lukášova evangelia: "Pane, nauč nás modlit se" (Lk 11,1). Doprovázet Vás bude P. Jan David, SAC. Začátek v pátek v podvečer, konec v neděli odpoledne. Cena s ubytováním a stravou: 1580,- Kč . Informace: exercicnidumceskytesin.cz , mail: ed.ceskytesin@doo.cz

Akce začíná 18.6.2021.

Registrace probíhá od 24. 2. 2021 14:00 do 15. 6. 2021 12:00

Počet přihlášek je omezen na 30 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 0 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz