Přejít na web www.doo.cz

Jednodenní DO v tichu - Sv. Terezie z Avily (5.6.) - doprovází P. Norbert Žuška O.Carm

Exerciční dům Český Těšín zve na jednodenní duchovní obnovu v tichu. Dne 5. června Vás bude doprovázet p. Norbert Žuška o.Carm, téma obnovy je "Svatá Terezie z Avily". Začátek akce: 8:30 hod., konec: 18:00 hod. Cena (včetně oběda a večeře): 300,- Kč Kontakt: web: exercicnidumceskytesin.cz , mail: ed.ceskytesin@doo.cz

Akce začíná 5.6.2021.

Registrace probíhá od 3. 2. 2021 11:00 do 1. 6. 2021 12:00

Počet přihlášek je omezen na 25 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 1 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz