Přejít na web www.doo.cz

Letní tábor pro děti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Letní tábor na Středisku je určený pro děti 3.-5. třídy. Bude se konat ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v termínu 5.-11.7.2021. Cena tábora je 1300,-/1200,- (pro členy AI). Chceme upozornit, že po přihlášení vám bude automaticky odeslán potvrzovací email o přijetí přihlášky! Pokud by vám email nepřišel, prosím, kontaktujte nás.

Akce začíná 5.7.2021.

Registrace probíhá od 1. 2. 2021 06:00 do 1. 6. 2021 23:59

Počet přihlášek je omezen na 30 + 10 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 30 přihlášek.

Aktuálně se můžete přihlásit pouze jako náhradník.


Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.