Přejít na web www.doo.cz

Emauzy (19.-21.11.) - kurz pro absolventy "Nového života" - Škola evangelizace sv. Ondřeje

Jedná se o druhý kurz v pořadí formačního programu Školy evangelizace sv. Ondřeje, je určen zejména těm, kteří již byli na kurzu "Nový život". Je to biblický kurz, na kterém účastníci obnoví nebo vytvoří úplně nový vztah s Ježíšem v Písmu svatém. Cena včetně ubytování a stravy v exercičním domě Český Těšín: 1580,- Kč. Kontakt: novaevangelizace.cz , email: sesvondreje@gmail.com

Akce začíná 19.11.2021.

Registrace probíhá od 4. 1. 2021 14:30 do 16. 11. 2021 12:00

Počet přihlášek je omezen na 30 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 0 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz