Přejít na web www.doo.cz

Přehled aktivních přihlášek

Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky (4.-6.2.) - doprovází P. Václav Tomiczek (4.2.2022)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Zimní víkendovka mládeže 2022 (11.2.2022)zajišťuje Farnost Frýdek
FILMOVÝ VÍKEND (18.2.2022)zajišťuje Anima Iuventutis
Církev jako společenství slavících lidí (19.2.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Přihláška k formací ministrantů 2021/2022 farnosti Hnojník (17.9.2021)zajišťuje Farnost Hnojník
Církev jako společenství slavících lidí (5.3.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada (9.3.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Jednodenní DO v tichu - "Návod k modlitbě, který nám zanechal sv. Ignác z Loyoly" (12.3.2022)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Poselství křesťanských Velikonoc II (16.3.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Postní duchovní obnova pro všechny (18.-20.3.) - doprovází P. Jan Szkandera (18.3.2022)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Náboženský člověk ve společnosti lidí (19.3.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Církev jako společenství slavících lidí (2.4.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Kněžské exercicie (24.-29.4.) - P. Vojtěch Kodet o.Carm (24.4.2022)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Náboženský člověk ve společnosti lidí (30.4.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Náboženský člověk ve společnosti lidí (14.5.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum