Přejít na web www.doo.cz

Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky (30.4.-2.5.) - doprovází P. Václav Tomiczek

Exerciční dům Český Těšín srdečně zve na duchovní obnovu všechny zdravotnické profese - lékaře, zdravotní sestry, ošetřovatele, záchranáře, farmaceuty... Duchovní obnovu povede P. ThLic. Václav Tomiczek PhD. - nemocniční kaplan a koordinátor služby nemocničních kaplanů v ostravsko-opavské diecézi. Cena včetně ubytování a stravy v exercičním domě: 1580,- Kč. Kontakt: web: exercicnidumceskytesin.cz , mail: ed.ceskytesin@doo.cz

Akce začíná 30.4.2021.

Registrace probíhá od 4. 1. 2021 13:30 do 27. 4. 2021 12:00

Počet přihlášek je omezen na 30 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 1 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz