Přejít na web www.doo.cz

Společná cesta (23.-25.4.) - duch.obnova pro manželské páry

Zážitková duchovní obnova pro manželské páry. Pořadatel: Škola evangelizace sv. Ondřeje. web: novaevangelizace.cz , mail: sesvondreje@gmail.com Cena včetně ubytování a stravy v exercičním domě Český Těšín: 3160,- Kč (za manželský pár). POZOR: každý manželský pár vyplňuje pouze jednu přihlášku - jméno a datum narození manžela nebo manželky napište do pole POZNÁMKA / VÁŠ VZKAZ !!!

Akce začíná 23.4.2021.

Registrace probíhá od 4. 1. 2021 11:00 do 20. 4. 2021 12:00

Počet přihlášek je omezen na 15 + 4 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 2 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz