Přejít na web www.doo.cz

Kněžské exercicie (11.-16.4) - doprovází P. Vojtěch Kodet O.Carm

V době velikonoční v termínu 11.-16. dubna exerciční dům Český Těšín nabízí duchovní obnovu pro kněze. Doprovázet Vás bude P. Vojtěch Kodet Th.D., O.Carm. Cena včetně ubytování a stravy v exercičním domě: 3500,- Kč. Kontakt: web: exercicnidumceskytesin.cz , mail: ed.ceskytesin@doo.cz

Akce začíná 11.4.2021.

Registrace probíhá od 4. 1. 2021 10:30 do 6. 4. 2021 12:00

Počet přihlášek je omezen na 30 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 7 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz