Přejít na web www.doo.cz

Jednodenní DO v tichu - Bůh nejen odpouští, ale také uzdravuje (20.3.) - doprovází P. Jan Wojnar

Exerciční dům Český Těšín pokračuje v pořádání jednodenních duchovních obnov, o které byl velký zájem. 20. března opět nabízíme jednodenní duchovní obnovu v tichu. Začátek 8:30, konec 18:00. Téma: Bůh nejen odpouští, ale také uzdravuje. Doprovázet Vás bude P. ThLic. Jan Wojnar. Cena včetně oběda a večeře v exercičním domě: 300,- Kč. Kontakt: web: exercicnidumceskytesin.cz , mail: ed.ceskytesin@doo.cz

Akce začíná 20.3.2021.

Registrace probíhá od 4. 1. 2021 10:30 do 16. 3. 2021 12:00

Počet přihlášek je omezen na 25 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 4 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz