Přejít na web www.doo.cz

Přihláška do výuky náboženství ve šk.roce 2020-2021

Výuku náboženství zajišťuje římskokatolická farnost Hnojník na MZŠ Hnojník, PZŠ im.J.Kubisza Hnojník, ZŠ Třanovice a TGM Komorní Lhotka. Výuka začne v týdnu od 14.09.2020 dle rozvrhu hodin, který najdete na www.farnost-hnojnik.cz

Akce začíná 26.8.2020.

Registrace probíhá od 26. 8. 2020 00:01 do 31. 10. 2020 23:59


Římskokatolická farnost Hnojník, IČ 60801972, se sídlem 739 53, Hnojník 43, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.hnojnik@doo.cz