Přejít na web www.doo.cz

Přehled aktivních přihlášek

Nový život - zážitková duchovní obnova (28.-30.5.) - kurz Školy evangelizace sv. Ondřeje (28.5.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Karviná - farní tábor 2021 (14.7.2021)zajišťuje Farnost Karviná
Jednodenní DO v tichu - Sv. Terezie z Avily (5.6.) - doprovází P. Norbert Žuška O.Carm (5.6.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Letní tábor pro děti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (5.7.2021)zajišťuje Anima Iuventutis
Letní tábor pro teenagery ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (20.7.2021)zajišťuje Anima Iuventutis
Duchovní obnova "Pane, nauč nás modlit se" (18.-20.6.) - doprovází P. Jan David, SAC (18.6.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Karviná - ministrantský tábor 2021 (7.8.2021)zajišťuje Farnost Karviná
POSSIBLE 2021 pro vysokoškoláky (15.7.2021)zajišťuje Anima Iuventutis
POSSIBLE 2021 pro středoškoláky (2.8.2021)zajišťuje Anima Iuventutis
Animátorský kurz 2021-2023 (1.10.2021)zajišťuje Anima Iuventutis
Ignaciánská duchovní obnova (9.-12.9.) - doprovází P. Jan Adamík SJ (9.9.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Ignaciánská duchovní obnova II. (16.-19.9.) - doprovází P. Jan Adamík SJ (16.9.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Jednodenní DO v tichu - Bůh nejen odpouští, ale také uzdravuje (25.9.) - doprovází P. Jan Wojnar (25.9.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Duchovní obnova pro všechny (1.-3.10.) - doprovází P. Eliáš Paseka OFM (1.10.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Duchovní obnova pro muže (15.-17.10.) - doprovází P. Józef Gruba SAC (15.10.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Emauzy (19.-21.11.) - kurz pro absolventy "Nového života" - Škola evangelizace sv. Ondřeje (19.11.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Adventní duchovní obnova pro všechny (3.-5.12.) - doprovází Mons. Martin David (3.12.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín