Přejít na web www.doo.cz

Biblický den

Biblický den je určený především pro rodiče s dětmi předškolního a školního věku (1. a 2. stupeň), kteří chtějí prožít den plný zážitků a zároveň načerpat. Pro děti i dospělé jsou připraveny workshopy, biblická olympiáda, přednáška, interaktivní stanoviště se zajímavými úkoly, fotokoutek v biblickém oblečení a mnoho dalšího. Letošní ročník se uskuteční v centru Ostravy v salesiánském středisku volného času Don Bosko. Na akci je nutné se předem přihlásit prostřednictvím formuláře. Nabízíme také oběd pro účastníky za zvýhodněnou cenu. Více informací naleznete na webu: biblickyden.cz/ Těšíme se na setkání!

Akce začíná 7.11.2020.

Registrace probíhá od 10. 8. 2020 00:01 do 23. 10. 2020 23:59Biskupství ostravsko-opavské, IČ 654 68 953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných biskupstvím, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Biskupství jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je: Lexius advokáti s.r.o. IČO: 046 66 933 Sídlo: Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 – Podolí Pobočka: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice Odpovědná osoba: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát Kontaktní údaje pověřence Adresa: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice E-mail: gdpr@lexius.cz Telefon: + 420 703 142 855 ID datové schránky: kz73igd