Přejít na web www.doo.cz

Přehled aktivních přihlášek

Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem (4.3.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum v Exercičním domě v Českém Těšíně
Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada (24.2.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Postní duchovní obnova pro všechny (26.-28.2.) - doprovází P. Jan Szkandera (26.2.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Poselství křesťanských Velikonoc III (26.2.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Velikonoc II (3.3.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Bible na životní cestě lidí (13.3.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Jednodenní DO v tichu - Bůh nejen odpouští, ale také uzdravuje (20.3.) - doprovází P. Jan Wojnar (20.3.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Kněžské exercicie (11.-16.4) - doprovází P. Vojtěch Kodet O.Carm (11.4.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Jednodenní DO v tichu (17.4.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Společná cesta (23.-25.4.) - duch.obnova pro manželské páry (23.4.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Bible na životní cestě lidí (24.4.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky (30.4.-2.5.) - doprovází P. Václav Tomiczek (30.4.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Kostel v naší obci (5.5.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Bible na životní cestě lidí (22.5.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Nový život - zážitková duchovní obnova (28.-30.5.) - kurz Školy evangelizace sv. Ondřeje (28.5.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Ignaciánské duchovní cvičení (9.-12.9.) - doprovází P. Jan Adamík SJ (9.9.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Ignaciánské duchovní cvičení II. (16.-19.9.) - doprovází P. Jan Adamík SJ (16.9.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Duchovní obnova pro všechny (1.-3.10.) - doprovází P. Eliáš Paseka OFM (1.10.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Emauzy (19.-21.11.) - kurz pro absolventy "Nového života" - Škola evangelizace sv. Ondřeje (19.11.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Adventní duchovní obnova pro všechny (3.-5.12.) - doprovází Mons. Martin David (3.12.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín