Přejít na web www.doo.cz

Křesťanství pro současnost - kurz vedení diskuze metodou P4C

Místo konání: Exerciční dům v Českém Těšíně. Kurzovné: 2 500 Kč. Pro kněze a katechety s platnou kanonickou misí v ostravsko-opavské diecézi ZDARMA. Ubytování a strava 640Kč / den (hradí se v terminech konání Exercičnímu domu). Kurz je akreditován v systému DVPP u MŠMT ČR v rozsahu 60 h. Do poznámky uveďte další požadavky na ubytování: samostatný pokoj, pokoj blízko WC apod.

Akce začíná 24.1.2021.

Registrace probíhá od 19. 7. 2019 00:01 do 10. 1. 2021 23:59

Počet přihlášek je omezen na 25 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 2 přihlášek.

Biskupství ostravsko-opavské, IČ 654 68 953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných biskupstvím, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě požadavků a ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín. Biskupství jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je: Lexius advokáti s.r.o. IČO: 046 66 933 Sídlo: Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 – Podolí Pobočka: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice Odpovědná osoba: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát Kontaktní údaje pověřence Adresa: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice E-mail: gdpr@lexius.cz Telefon: + 420 703 142 855 ID datové schránky: kz73igd