Přejít na web www.doo.cz

Bůh nejen odpouští, ale také uzdravuje (jednodenní DO v silenciu)

Bůh nejen odpouští, ale také uzdravuje - to je téma jednodenní duchovní obnovy v silenciu. Na programu jsou přednášky, mše sv., adorace, příležitost ke sv. zpovědi, a také velmi důležitý čas pro rozjímání v tichu. Termín: sobota 14.11.2020, začátek: 9:00 hod., závěr: 18:00 hod. Doprovázet vás bude p. ThLic. Jan Wojnar. Cena (s obědem a večeří): 250,- Kč

Akce začíná 14.11.2020.

Registrace probíhá od 26. 6. 2020 09:30 do 10. 11. 2020 12:00

Počet přihlášek je omezen na 25 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 5 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz