Přejít na web www.doo.cz

Společná cesta - duch.obnova pro manželské páry

Na tento zážitkový víkend plný přednášek, svědectví a překvapení jezdí manželské páry z celé České republiky. Někteří již oslavili kulatá výročí svatby, někteří se vzali loni... je obohacující pro všechny. Termín: 20.-22.11.2020. Cena (s ubytováním a stravou v exercičním domě Český Těšín): 3000,- Kč/pár. Kurz pořádá Škola evangelizace sv. Ondřeje - další informace najdete na webu: novaevangelizace.cz . Pro přihlášení vyplňte formulář pro každou osobu zvlášť (do poznámky napište jméno manžela/manželky)

Akce začíná 20.11.2020.

Registrace probíhá od 31. 5. 2020 13:00 do 17. 11. 2020 12:00

Počet přihlášek je omezen na 30 + 6 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 22 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz