Přejít na web www.doo.cz

POSSIBLE pro vysokoškoláky

Ahoj! Zveme Tě na setkání vysokoškoláků ostravsko-opavské diecéze, které se uskuteční od 30.7.-2.8. 2020 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Tato akce je menší náhradou plánovaného Biscupu v Krnově, který musel být bohužel zrušen. Proto jsme moc rádi, že budeme moct společně prožít tento týden alespoň u nás na Středisku. Cena setkání: 500 Kč / členové AI 400 Kč Těšíme se na setkání!

Akce začíná 30.7.2020.

Registrace probíhá od 22. 5. 2020 00:00 do 17. 7. 2020 00:00

Počet přihlášek je omezen na 50 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 19 přihlášek.Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava – Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.