Přejít na web www.doo.cz

Přirozené plánování rodičovství - vzdělávací kurz

- pro veřejnost, jednotlivce, mladé lidi, snoubence i manžele... V programu se střídá výuka metodiky a pasáže o žhavých bioetických tématech, také nácvik vedení záznamu, prostor pro otázky ohledně konkrétních životních situací... Kurz vede MUDr. Maria Fridrichová (Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.). Termín: 23.-25.10.2020. Místo: exerciční dům Český Těšín. Cena kurzu s ubytováním a stravou: 2700,- Kč (páry), 1550,- Kč (jednotlivci). Pro přihlášení páru prosím vyplňte formulář pro každého zvlášť, v poznámce napište jméno partnera (manžela, snoubence). Je možné se zúčastnit i bez ubytování - pokud máte zájem, napište to prosím do poznámky v přihlášce. Další informace: exercicnidumceskytesin.cz

Akce začíná 23.10.2020.

Registrace probíhá od 20. 5. 2020 15:00 do 20. 10. 2020 12:00

Počet přihlášek je omezen na 26 + 6 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 0 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava – Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz