Přejít na web www.doo.cz

Animátorský kurz 2020 - 2022

Dvouletý kurz pro mladé od 16 let, kteří jsou zapojení do pastorace mládeže ve farnosti, či v děkanátu, nebo by se chtěli této činnosti věnovat. Více informací na dcm.doo.cz/stredisko/kurz-animatoru-i

Akce začíná 25.9.2020.

Registrace probíhá od 5. 5. 2020 00:01 do 31. 8. 2020 23:59

Počet přihlášek je omezen na 35.
Aktuálně evidujeme 24 přihlášek.Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava – Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.