Přejít na web www.doo.cz

Velikonoce na Středisku

Přijeď s námi na Středisko prožít Velikonoce - svátky plné naděje a radosti! Termín: 9. - 12.4.2020 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí; příspěvek 80 Kč na den. Těšíme se na Tebe!

Akce začíná 9.4.2020.

Registrace probíhá od 5. 3. 2020 11:00 do 6. 4. 2020 23:59

Počet přihlášek je omezen na 35.
Aktuálně evidujeme 10 přihlášek.Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava – Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.