Přejít na web www.doo.cz

Tábor pro teenagery

Tábor se bude konat na Středisku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v termínu od 20.7. - 26.7. 2020. Je určený pro všechny teenagery z ostravsko-opavské diecéze (ukončená 6. třída - 9. třída).

Akce začíná 20.7.2020.

Registrace probíhá od 1. 3. 2020 08:00 do 18. 7. 2020 23:59

Počet přihlášek je omezen na 30 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 32 přihlášek.

Aktuálně se můžete přihlásit pouze jako náhradník.


Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava – Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.