Přejít na web www.doo.cz

Tábor pro kluky a holky

Letní tábor na Středisku je určený pro děti z celé diecéze. Tábor se bude konat od 6.-12.7. 2020 a je určený pro děti 3.-5. třídy. Přihlašování je možné od 1.března 2020.

Akce začíná 6.7.2020.

Registrace probíhá od 1. 3. 2020 08:00 do 5. 7. 2020 23:59

Počet přihlášek je omezen na 30 + 10 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 22 přihlášek.Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava – Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.