Přejít na web www.doo.cz

Karviná - Farní tábor 2020

Letní farní tábor na který zveme děti od 1. do 6. tř. ZŠ se uskuteční ve dnech od 18.07. do 25.07.2020 v Pohoři (vesnička hned vedle Oder).

Akce začíná 18.7.2020.

Registrace probíhá od 1. 3. 2020 12:00 do 31. 5. 2020 23:59

Počet přihlášek je omezen na 29.
Aktuálně evidujeme 26 přihlášek.


Římskokatolická farnost Karviná, IČ 45239207, se sídlem Pivovarská 2/1, 73301 Karviná, Fryštát, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava – Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.karvina@doo.cz